Quý Khách Thuê Số Lượng Vui Lòng Liên Hệ Mr Viễn 0913.629.455

CẤU HÌNH 01
Bộ Xử Lý: Intel Core2duo 1.6- 2.4
Mail Intel G31, Lan 1000, Vga 1GB
Bộ nhớ: 2G
Ổ cứng: 80G – 250G
Ổ CDROM: DVD- DVD-CDWR
Màn hình: 17-19-21in
Keyboard, Mouse
Giá Thuê: 80.000vnd/ngày (áp dụng cho khách hàng thuê thiết bị trên 01 tuần)

CẤU HÌNH 02
Bộ Xử Lý: Intel Core I3 1.6- 2.4G
Mail Intel chipset H77, Lan 1000, Vga 1GB
Bộ nhớ: 2G-4Gb
Ổ cứng: 160G – 250G
Ổ CDROM: DVD- DVD-CDWR
Màn hình: 17-19-21in
Keyboard, Mouse
Giá Thuê: 120.000vnd/ngày (áp dụng cho khách hàng thuê thiết bị trên 01 Tuần)

CẤU HÌNH 03
Bộ Xử Lý: Intel Core I5 1.6- 2.4G
Mail Intel chipset H77, Lan 1000, Vga 1GB
Bộ nhớ: 2G-4Gb
Ổ cứng: 250G – 500G
Ổ CDROM: DVD- DVD-CDWR
Màn hình: 17-19-21in
Keyboard, Mouse
Giá Thuê: 140.000vnd/ngày (áp dụng cho khách hàng thuê thiết bị trên 01 Tuần)

CẤU HÌNH 04
Bộ Xử Lý: Intel Core I7 1.6- 2.4G
Mail Intel chipset H77, Lan 1000, Vga 1GB
Bộ nhớ: 2G-4Gb
Ổ cứng: 250G – 500G
Ổ CDROM: DVD- DVD-CDWR
Màn hình: 17-19-21in
Keyboard, Mouse
Giá Thuê: 180.000vnd/ngày (áp dụng cho khách hàng thuê thiết bị trên 01 Tuần)